AMBULANTE

Odeljenja i ambulante :

* Interno

* Kožno

* Neuropsihijatrija

* Infektivno

* Hemodijaliza-Nefrologija

* Fizijatrija

* Grudno

* Hirurgija

* ORL

* Maksilofacijalno

* Oftalmologija (ocno)

* Ortopedija

* Anestezija sa reanimacijom

* Ginekologija i akušerstvo

* Urologija

* Onkologija

Ambulante rade svakog radnog dana od : 9h-14h

* Laboratorija

* Transfuzija

* Radiologija