ORGANIZACIJA

Унутрашња организација Опште болнице:

1. Сектор за интернистичке гране медицине
2. Сектор за хируршке гране медицине
3. Сектор заједничких медицинских делатности
4. Служба заједничких немедицинских делатности Здравственог центра Косовска Митровица

1. Сектор за интернистичке гране медицине:

1.1 Служба интерне медицине
1.2 Служба за пнеумофтизиологију
1.3 Педијатријска служба
1.4 Служба за инфективне болести
1.5 Служба за дерматовенерологију
1.6 Служба за психијатрију и неурологију
1.7 Служба хемодијализе са нефрологијом

2. Сектор за хируршке гране медицине:

2.1 Служба опште хирургије
2.2 Служба за гинекологију и акушерство
2.3 Служба за ортопедску хирургију и трауматологију
2.4 Служба офталмологије
2.5 Служба оториноларингологије
2.6 Служба максилофацијалне хирургије
2.7 Служба за урологију

3. Сектор за обављање заједничких медицинских делатности

Оделење за специјалистичко консултативне прегледе

3.1  Дневне болнице за дијагностички и терапеутски третман

1. Дијализа
2. Хемотерапија
3. Инфективно
4. Педијатрија
5. Интерно
6. Психијатрија
7. Хирургија
8. Урологија
9. Офтамологија
10. ОРЛ и МФХ
11. Ортопедија
12. Гинекологија

3.2 Служба за анестезију, реанимацију и јединицу интензивне неге
3.3 Служба за лабораторијску дијагностику
3.4 Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима
3.5 Служба за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)
3.6 Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
3.7 Служба за радиологију и ултразвучну дијагностику

4. Служба заједничких немедицинских послова

Одељење за опште, правне и кадровске послове

Одељење за економско – финансијске послове

Одељење за техничко одржавање објеката, опреме и транспорта

Одељење за припрему и санитарну обраду хране

 

1. СЕКТОР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

– Служба интерне медицине – Начелник др Бојана Бојковић, субспецијалиста кардиолог
– Служба неуропсихијатрије – Начелник др Јасмина Марјановић, специјалиста неурологије
– Служба пнеумофтизиологије – Начелник др Милан Ивановић, специјалиста пнеумофтизиологије
– Служба за инфективне болести – Начелник др Даница Радомировић, специјалиста инфектологије
– Служба дерматовенерологије – Начелник др Јованка Ивановић, специјалиста дерматовенерологије
– Служба за педијатрију – Начелник др Зоран Савић, специјалиста педијатрије

2. СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

-Служба за општу хирургију – Начелник др Звонко Радосављевић, специјалиста опште хирургије
-Служба урологије – Начелник др Дејан Деновић, специјалиста урологије
-Служба ортопедије са трауматологијом – Начелник др Драгиша Миловић, специјалиста ортопедије са трауматологијом
-Служба оториноларингологије – Начелник др Мирјана Симић, специјалиста оториноларингологије
-Служба за максилофацијалну хирургију – Начелник др Чедомир Јовановић, специјалиста максилофацијалне хирургије
-Служба офталмологије – Начелник др Снежана Влајић, специјалиста офталмологије
-Служба гинекологије и акушерства – Начелник др Милијана Миленковић, специјалиста гинекологије са акушерством

3.СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

-Служба анестезије са реаниматологијом – Начелник др Милена Цветковић, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
-Служба трансфузиологије – Начелник др Весна Пауновић – Милентијевић, специјалист трансфузиологије
-Служба за физикалну медицину и рехабилитацију – Начелник др Срђан Ивковић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
-Служба хемодијализе са нефрологијом – Начелник др Србољуб Миленковић, субспецијалиста нефролог
-Служба за медицинско снабдевање – Болничка апотека – Начелник мр пх. Драгана Пајовић, дипломирани фармацеут специјалиста
-Служба за клиничку биохемијску дијагностику – Начелник др Момчило Станић, специјалиста клиничке биохемије
-Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику – Начелник др Бојан Јакшић, специјалиста радиологије .

4. СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ НЕМЕДИЦИНСКИХ ПОСЛОВА
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

-Одељење за правне, кадровске и опште послове – Начелник Биљана Ковачевић, дипломирани правник

-Одељење за економско финансијске послове – Шеф Зора Вукадиновић

-Одељење за техничко одржавање објеката, опреме и транспорта – Начелник Горан Савић, дипломирани инжењер грађевине

-Одељење за припрему и сервирање хране – Начелник Милија Павловић, кувар