KUĆNI RED

ODRŽAVANjE REDA I HIGIJENE – OBAVEZE PACIJENATA

Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u Z.C pacijenti su dužni da održavaju red i mir u prostorijama ZC, a bolesnici na bolničkom odeljenju su dužni da održavaju ličnu higijenu, higijenu svoga odela, posteljine i prostorije u kojima leže ili se kreću, odnosno borave.
Pacijentima je zabranjeno da bez poziva ulaze u radne prostorije, operacione sale, ambulante, previjališta i druge radne prostorije Z.C.
Pacijentima je zabranjeno nepotrebno zadržavanje po hodnicima, stepeništima, sporednim prostorijama i drugim prostorijama namenjenim zaposlenima Z.C.

Za vreme bolničkog lečenja i korišcenja drugog vida zdravstvene zaštite u Z.C, pacijentima je zabranjeno:

– vikanje, lupanje i sva druga ponašanja kojima se narušava red i tišina u bolesnickim sobama, drugim prostorijama i krugu ZC,
– bacanje otpadaka kroz prozor, po sobama, hodnicima, drugim prostorijama i krugu,
– vešanje i sušenje rublja po sobama, prozorima, zidovima prostorija, inventaru i sl.,
– upotreba rešoa po bolesnickim sobama (kuvanje kafe i sl.),
– unošenje i upotreba alkoholnih pica, droga i sl.,
– upotreba telefona ZC, osim telefonske govornice,
– pušenje u bolesničkim sobama, hodnicima, drugim prostorijama i krugu ZC,
– pisanje po zidovima, prozorima i inventaru ZC,
– oštecenje i uništavanje imovine ZC, na bilo koji način,
– pacijent može slušati radio na svom aparatu, koji može uneti u ZC po izricitom odobrenju načelnika odeljenja, ako zvuk radio aparata ne smeta drugim pacijentima,
– izlaženje u grad bez pismene dozvole načelnika odeljenja.

Pacijenti su dužni da doprinose čistoći i higijeni soba, drugih prostorija i kruga Z.C.
Ukoliko se desi da korisnik ošteti ili uništi inventar ili drugu imovinu Z.C, ili poverena inventarska stvar nestane, pacijent je dužan da prilikom izlaska, odnosno otpusta sa bolničkog lečenja, istu štetu nadoknadi, zašta je odgovorna glavna medicinska sestra-tehničar odeljenja.“

________________________________________

ODRŽAVANjE REDA U BOLESNICKIM SOBAMA

U cilju održavanja reda u bolesničkim sobama Opšte bolnice, pacijenti na bolničkom lečenju su obavezni:

– da se bude, ustaju i obavljaju ličnu higijenu u 06 časova, nakon čega se pacijentima meri krvi pritisak i uzima materijal za laboratorijske i druge analize,
– da za vreme doktorske vizite u vremenu od 07,30 do 08,30 časova (okvirno) budu u svojoj postelji, dok bolesničke sobe moraju biti potpuno uredene, zašta je odgovorna glavna medicinska sestra tehničar odeljenja,
– da se posle doručka obavezno nalaze u bolesničkim sobama do izdavanja ručka,
– da u vremenu od 13 do 18 casova, kada se bolesnici odmaraju, ne ustaju iz kreveta, osim u vreme posete koja je dozvoljena od 14 do 15 casova,
– da se nakon večere, u vreme obavljanja večernje vizite od 19,30 do 20 casova, nalaze u svojoj postelji,
– da u bolesničkim sobama gase svetla zimi u 22, a leti u 23 časa, osim u slučaju medicinske potrebe kada se svetlo neće gasiti,
– da ne bacaju otpatke po bolesnickim sobama, kupatilima i WC-ima, stepeništu, kao i kroz prozor.

________________________________________

ISHRANA BOLESNIKA

Bolesnik se može hraniti samo hranom koju mu odredi nadležni doktor.
Bolesnik se ne može hraniti hranom koja ne potiče iz kuhinje Z.C.

Obroci se pacijentima daju u vremenu:

– Dorucak od 8:30 do 9 časova,
– Rucak od 13 do 14 časova,
– Vecera od 18 do 18:30 časova.

Pre i posle ovog vremena hrana se ne može davati bolesnicima, osim ako priroda bolesti to zahteva.
Bolesnici uzimaju obroke u trpezariji za stolovima. Izuzetno, bolesnici koji zbog prirode svoje bolesti i stanja svog zdravlja ne mogu ili ne smeju da ustaju, uzimaju obroke hrane u bolesničkoj postelji uz odobrenje načelnika ili ordinirajućeg lekara.
Bolesnici ne mogu primati hranu od članova svoje porodice, rođaka ili poznanika, koji im dolaze u posetu ili koji im na drugi način dostavljaju hranu.