KUĆNI RED

ODRŽAVANjE REDA I HIGIJENE – OBAVEZE PACIJENATA

Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite u Z.C pacijenti su dužni da održavaju red i mir u prostorijama ZC, a bolesnici na bolnickom odeljenju su dužni da održavaju licnu higijenu, higijenu svoga odela, posteljine i prostorije u kojima leže ili se krecu, odnosno borave.
Pacijentima je zabranjeno da bez poziva ulaze u radne prostorije, operacione sale, ambulante, previjališta i druge radne prostorije Z.C.
Pacijentima je zabranjeno nepotrebno zadržavanje po hodnicima, stepeništima, sporednim prostorijama i drugim prostorijama namenjenim zaposlenima Z.C.

Za vreme bolnickog lecenja i korišcenja drugog vida zdravstvene zaštite u Z.C, pacijentima je zabranjeno:

– vikanje, lupanje i sva druga ponašanja kojima se narušava red i tišina u bolesnickim sobama, drugim prostorijama i krugu ZC,
– bacanje otpadaka kroz prozor, po sobama, hodnicima, drugim prostorijama i krugu,
– vešanje i sušenje rublja po sobama, prozorima, zidovima prostorija, inventaru i sl.,
– upotreba rešoa po bolesnickim sobama (kuvanje kafe i sl.),
– unošenje i upotreba alkoholnih pica, droga i sl.,
– upotreba telefona ZC, osim telefonske govornice,
– pušenje u bolesnickim sobama, hodnicima, drugim prostorijama i krugu ZC,
– pisanje po zidovima, prozorima i inventaru ZC,
– oštecenje i uništavanje imovine ZC, na bilo koji nacin,
– pacijent može slušati radio na svom aparatu, koji može uneti u ZC po izricitom odobrenju nacelnika odeljenja, ako zvuk radio aparata ne smeta drugim pacijentima,
– izlaženje u grad bez pismene dozvole nacelnika odeljenja.

Pacijenti su dužni da doprinose cistoci i higijeni soba, drugih prostorija i kruga Z.C.
Ukoliko se desi da korisnik ošteti ili uništi inventar ili drugu imovinu Z.C, ili poverena inventarska stvar nestane, pacijent je dužan da prilikom izlaska, odnosno otpusta sa bolnickog lecenja, istu štetu nadoknadi, zašta je odgovorna glavna medicinska sestra-tehnicar odeljenja.“

________________________________________

ODRŽAVANjE REDA U BOLESNICKIM SOBAMA

U cilju održavanja reda u bolesnickim sobama Opšte bolnice, pacijenti na bolnickom lecenju su obavezni:

– da se bude, ustaju i obavljaju licnu higijenu u 06 casova, nakon cega se pacijentima meri krvi pritisak i uzima materijal za laboratorijske i druge analize,
– da za vreme doktorske vizite u vremenu od 07,30 do 08,30 casova (okvirno) budu u svojoj postelji, dok bolesnicke sobe moraju biti potpuno uredene, zašta je odgovorna glavna medicinska sestra tehnicar odeljenja,
– da se posle dorucka obavezno nalaze u bolesnickim sobama do izdavanja rucka,
– da u vremenu od 13 do 18 casova, kada se bolesnici odmaraju, ne ustaju iz kreveta, osim u vreme posete koja je dozvoljena od 14 do 15 casova,
– da se nakon vecere, u vreme obavljanja vecernje vizite od 19,30 do 20 casova, nalaze u svojoj postelji,
– da u bolesnickim sobama gase svetla zimi u 22, a leti u 23 casa, osim u slucaju medicinske potrebe kada se svetlo nece gasiti,
– da ne bacaju otpatke po bolesnickim sobama, kupatilima i WC-ima, stepeništu, kao i kroz prozor.

________________________________________

ISHRANA BOLESNIKA

Bolesnik se može hraniti samo hranom koju mu odredi nadležni doktor.
Bolesnik se ne može hraniti hranom koja ne potice iz kuhinje Z.C.

Obroci se pacijentima daju u vremenu:

– Dorucak od 8:30 do 9 casova,
– Rucak od 13 do 14 casova,
– Vecera od 18 do 18:300 casova.

Pre i posle ovog vremena hrana se ne može davati bolesnicima, osim ako priroda bolesti to zahteva.
Bolesnici uzimaju obroke u trpezariji za stolovima. Izuzetno, bolesnici koji zbog prirode svoje bolesti i stanja svog zdravlja ne mogu ili ne smeju da ustaju, uzimaju obroke hrane u bolesnickoj postelji uz odobrenje nacelnika ili ordinirajuceg lekara.
Bolesnici ne mogu primati hranu od clanova svoje porodice, rodaka ili poznanika, koji im dolaze u posetu ili koji im na drugi nacin dostavljaju hranu.