Lice koje je zaduženo za dostavljanje podataka o broju pregleda MR i broju pregleda CT-a je : Marković Milovan: zdravstvenicentark@yahoo.com