PRIJEM U BOLNICU

Kako bi izbegli nepotrebno čekanje, molimo Vas da pratite uputstvo vezano za proceduru pregleda i hospitalizacije.
________________________________________

DOLAZAK RADI PREGLEDA

Za preglede kod specijaliste u ambulantnom odnosno polikliničkom delu Bolnice neophodan je uput izabranog lekara. Za bliže detalje molimo Vas da se obratite svom izabranom lekaru.
________________________________________

DOLAZAK RADI HOSPITALIZACIJE

Kod planirane hospitalizacije u zakazano vreme (vreme dogovoreno sa ordinirajucim lekarom Bolnice) sve procedure prijema obavljaju se na prijemnom odeljenju u prizemlju ustanove. Kod planiranih prijema na bolničko lecenje neophodno je poneti potrebnu dokumentaciju i stvari.
Od dokumentacije za hospitalizaciju neophodno je da imate kod sebe:

– uput za bolničko lečenje (dobija se od izabranog lekara pacijenta),
– uredno overenu (važecu) zdravstvenu knjižicu
– Ličnu kartu ( punoletna lica)

Ukoliko je indikovan hitan prijem, a pacijent nema odgovarajuću zdravstvenu legitimaciju, neophodno je da rodjaci ili neko drugo lice do završetka lečenja reguliše zdravstveno osiguranje hospitalizovanog lica. U suprotnom bolnica će biti prinudjena da ispostavi račun za celokupno lečenje, koji se pre izlaska mora platiti.

Preporučujemo da za prijem u bolnicu donesete sledeće stvari:

– higijenski pribor, peškir;
– papuče;
– maramice (vlažne, papirnate);
– sve lekove koje ste pili kod kuće;

________________________________________

HITAN PRIJEM

Izuzetno, pacijent može ostvariti zdravstvenu zaštitu i preko reda, ali samo u slucajevima:

– kada je u pitanju hitan slučaj ili
– kada je u pitanju zarazna bolest.

Veoma je važna informacija o lekovima koje su pacijenti do dolaska u bolnicu uzimali, pa bi bilo dobro da te lekove i pokažu na prijemu u bolnicu. Zato je vrlo važno poneti kutijice ili čak originalna pakovanja korišcenih lekova kako bi ordinirajući lekar bio siguran šta je pacijent do momenta prijema u bolnicu uzimao od terapije.
Molimo vas da se pridržavate kućnog reda bolnice. Ukoliko niste upoznati sa kucnim redom, molimo Vas da bliže informacije zatražite od dežurnog osoblja.