OPEKOTINE SAVREMENI TERAPIJSKI PRISTUP I DILEME

CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU

ZC KOSOVSKA MITROVICA

PODRUŽNICA SLD-a KOSOVSKA MITROVICA


OPEKOTINE SAVREMENI TERAPIJSKI PRISTUP I DILEME
02.03.2012 godine sa početkom u 10 časova organizuju simpozijum

“Predavači:

Prof. dr Dragan Zamaklar, Medicinski fakultet u Beogradu
Prof. dr Milan Višnjić, Medicinski fakultet u Nišu
Prof. dr Predrag Kovačević, Medicinski fakultet u Nišu
Doc. dr Milan Filipović, Medicinski fakultet u Prištini

Simpozijum će se održati u velikoj sali Instituta Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici
Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije br. A-1-3571-11 i namenjen je lekarima svih profila, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima.
Prijavljivanje za simpozijum je od 01.03.2012 godine. Kotizacija za simpozijum je 1000 dinara za lekare i 500 dinara za medicinske sestre i zdravstvene tehničare. Broj učesnika simpozijuma je ograničen.

Svi učesnici dobijaju sertifikat i 5 KME poena
Uplatu možete izvršiti kod Dr sc. med Zlatana Eleka ili na žiro račun Srpskog lekarskog društva pridružnice u Kosovskoj Mitrovici broj 365-1680-70 Jugobanka Kosovska Mitrovica”