RUKOVODSTVO

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

          в.д. директора Здравственог центра Косовска Митровица је др  сци. мед. Златан Елек, специјалиста дечје хирургије.

          Заменик директора за стручна и медицинска питања је др Драгиша Миловић, спец. ортопедије са трауматологијом.

          Помоћник директора за немедицинска питања је Евица Радовић, дипломирани правник.

          Руководилац организационе јединице Општа болница – Управник је др Даница Радомировић, специјалиста инфектологије.

          Главна сестра Здравственог центра Косовска Митровица је Ивана Стоисављевић, дипл.организатор здравствене неге.

          Главна сестра организационе јединице Општа болница је Гордана Савић, дипл. организатор здравствене неге.

          Заменик директора Здравственог центра Косовска Митровица за примарну здравствену заштиту је др Миљана Николић, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом.

          Руководилац организационе јединице Дом здравља Косовска Митровица – Управник је др Мирјана Благојевић, специјалиста медицинске биохемије.

          Главна сестра  организационе јединице Дом здравља Косовска Митровица је Слађана Николић.

          Руководилац организационе јединице Дом здравља Лепосавић – Управник је др Љиљана Вукадиновић, специјалиста педијатрије.

          Главна сестра организационе јединице Дом здравља Лепосавић је Наталија Милојевић.

          Руководилац организационе јединице Дом здравља Зубин Поток – Управник је др Татјана Влашковић, специјалиста педијатрије.

          Главна сестра организационе јединице Дом Здравља Зубин Поток је Биљана Миленковић.