RUKOVODSTVO

в.д. директор Здравственог центра Косовска Митровица је др Милан Ивановић, спец. пнеумофтизиологије.

Заменик директора за стручна и медицинска питања је др сци. мед. Златан Елек, специјалиста дечје хирургије.

Руководилац организационе јединице Општа болница – Управник је др Даница Радомировић, специјалиста инфектологије.

Помоћник директора за немедицинска питања је Евица Радовић, дипломирани правник.

Главна сестра Здравственог центра Косовска Митровица је Благица Радовић, виша медицинска сестра.

Главна сестра организационе јединице Општа болница је Ивана Стоисављевић, организатор здравствене неге.

Заменик директора Здравственог центра Косовска Митровица за примарну здравствену заштиту је др Миљана Николић, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом.

Руководилац организационе јединице Дом здравља Косовска Митровица-Управник је др Мирјана Благојевић, специјалиста медицинске биохемије.

Главна сестра организационе јединице Дом здравља Косовска Митровица је Слађана Николић.

Руководилац организационе јединице Дом здравља Лепосавић-Управник је др Љиљана Вукадиновић, специјалиста педијатрије.

Главна сестра организационе јединице Дом здравља Лепосавић је Наталија Милојевић.

Руководилац организационе јединице Дом здравља Зубин Поток-Управник је др Татјана Влашковић, специјалиста педијатрије.

Главна сестра организационе јединице Дом Здравља Зубин Поток је Биљана Миленковић.