RUKOVODSTVO

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР КОСОВСКА МИТРОВИЦА

          в.д. директор Клиничко болничког центра Косовска Митровица је Проф. др Златан Елек, специјалиста дечје хирургије.

          Заменик директора Клиничко болничког центра Косовска Митровица за стручна и медицинска питања је др Драгиша Миловић, спец. ортопедије са трауматологијом.

          Помоћник директора за немедицинска питања је Евица Радовић, дипломирани правник.

          Руководилац организационе јединице Општа болница – Управник је др Даница Радомировић, специјалиста инфектологије.

          Главна сестра Клиничко болничког центра Косовска Митровица је Ивана Стоисављевић, дипл.организатор здравствене неге.